head picture
Podpora výuky angličtiny – eTwinning v 7. třídách
Kategorie: Nezařazené

V letošním školním roce se žáci opět –  v rámci výuky angličtiny – zapojili do aktivity eTwinning, mezinárodní spolupráce mezi evropskými školami. Hra je vedena především prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Projektu se zúčastňují dvě naše sedmé třídy, partnery jsou dvě školy. Jednu známe z loňského školního roku, oslovila nás paní učitelka ze slovenské školy, druhým partnerem je škola z Turecka. Projekt se jmenuje My kingdom a skládá se z několika úkolů. První úkol jsme již splnili –  vybrali jsme si český hrad – Karlštejn – a udělali o něm plakát v angličtině. Ten umístíme do chráněného eTwinningového prostoru Twinspace ke sdílení. V hodinách angličtiny byli žáci seznámeni s počítačovou hrou Triviador, která je součástí projektu. Od konce ledna se každý žák doma připravuje na školní kolo turnaje v této hře. Hra je v angličtině, jde tu o procvičení jazyka, rychlé reakce v časovém omezení a znalosti z mnoha oblastí i o strategii hry. Děti hrají tuto hru online z domova. Vítěz školního kola se utká vždy s vítězem z partnerských škol. Poté bude možné i četování nejen o práci nad projektem. Úkolem je též poslat pohlednici zvoleného hradu účastníkům projektu. K dokončení plakátu posloužila hodina výtvarné výchovy. Těšíme se na další kroky tohoto projektu.

Mgr. H. Kletečková, Mgr. L. Kulhavá – vyučující AJ v sedmých ročnících