head picture
Možnost sponzorování školy
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

děkuji  Vám za účast na společné akci v sobotu 1. prosince na Vánoční prodejní výstavě,  také Vám děkuji za  podporu prostřednictvím příspěvků Klubu přátel a rodičů při ZŠ Strančice. Všem sponzorům a  dárcům jsme vděčni za laskavou finanční i jinou pomoc, díky níž můžeme zlepšovat podmínky pro výuku našich žáků. Velice si toto vážíme.

Jak už jsem Vás na začátku roku informovala, tak k finančnímu zajištění přítomnosti rodilé mluvčí jsem požádala o podporu Klub rodičů, který  přispěl částkou 50000 Kč a zbylou část uvolňuji  z neúčelových  sponzorských darů školy. Pevně věřím, že přítomnost rodilé mluvčí  ve výuce a zároveň i tandemová výuka v cizím jazyce je  vnímána i z Vašeho pohledu jako velký  přínos pro Vaše děti. V současné době  jsem rozhodla a o zajištění rodilé mluvčí na další školní rok, aby byla zachována kontinuita přidané hodnoty pro žáky. Na finanční zajištění  podám žádost do dotačního titulu z MŠMT – Šablony II a budu doufat, že žádost bude schválena a prostředky získám.

Letošní zajištění rodilé mluvčí uvolňuji ze sponzorských darů a   dovoluji si Vás touto cestou oslovit, zda pokud byste mohli přispět menší finanční částkou. Možná se mezi Vámi najdou podnikatelé, majitelé firem nebo i soukromníci, kteří jsou ochotni naší škole pomoci a navýšit tím prostředky na zajištění rodilé mluvčí. I malá  částka  může pak v součtu pro školu znamenat významnou pomoc.

Pokud byste naopak chtěli podpořit školu konkrétním věcným darem, tak bych si dovolila Vám dát námět. Naši žáci se opravdu zodpovědně postavili k „redaktorské“ práci na vydávání školního časopisu Sedmiočko  a o časopis je mezi ostatními žáky zájem, minulé číslo jsme tiskli 100 výtisků k přečtení. Velmi by ke své práci uvítali tiskárnu pro tisk časopisu

Darovací smlouvu připravíme neodkladně ihned po Vaší případné pomoci. Účelově vázaný finanční dar můžete dále specifikovat přímo v darovací smlouvě.

V případě, že se stanete sponzory školy, uvedeme Vaše jméno či firmu na webu školy a ve zpravodaji obce. Pokud chcete zůstat pro veřejnost anonymním dárcem – budeme to respektovat.

Děkuji za školu  a těšíme se na spolupráci.

Kateřina Schejbalová, ředitelka

 

Mail: info@skolatrancice.czschejbalova@skolastrancice.cz

Číslo účtu: 428101339/0800