head picture
Projekt Neplýtváme tím, co jíme
Kategorie: Nezařazené

ZŠ Emila Kolbena neplýtvá…

Od září tohoto školního roku je naše škola zapojena do projektu Neplýtváme tím, co jíme. Byli jsme vybráni na pilotování lekcí pro děti i workshop. Nejdříve prošla workshopem devátá třída. Spolu s organizátory – Prague Global Policy Institute – Glopolis – se zamýšleli nad problematikou plýtvání nejen potravinami, jeho následky, ale především možnostmi, jak tomuto problému čelit. Po domluvě s organizátory pak žáci deváté třídy provedli tímto workshopem všechny ostatní třídy na naší škole – od prvňáků po osmáky. Ve všech třídách představili hodinový program, v němž přiblížili tuto problematiku dětem a poskytli prostor pro diskusi a uvědomění si podstaty plýtvání a jeho důsledcích. Dostali se tak až k nadměrnému využívání dnes tak chybějících zdrojů pitné vody, zbytečnému kácení pralesů a klimatickým změnám, které velmi úzce s lidskou „nadspotřebou“ souvisí a negativně ovlivňují náš život.

Další část projektu pak probíhala za přispění třídních učitelek prvního stupně a vyučujících druhého stupně, kteří v rámci svých předmětů zařazovali projekt do výuky.

Velmi úzce s námi spolupracuje i školní jídelna. Hned na počátku projektu byly po dobu jednoho měsíce denně váženy zbytky od obědů. Každý den se zbytečně vyhodí více než 20 kg uvařené stravy.

Samy děti byly zaskočeny množstvím a tím přivedeny na myšlenku, jak mohou ovlivnit toto číslo. Přišly na velmi jednoduchou věc. Včas si odhlásit oběd pokud vědí, že ho nestihnou, že toto jídlo prostě nejedí nebo že jsou nemocné. Nemluvě o tom, že občas odejdou od nedojedeného talíře pouze proto, že jejich kamarád již dojedl. Možná neznají cenu oběda, možná si ještě neuvědomují, kde všude se toto plýtvání může odrazit.

Další „vážení“ nás pak čeká v průběhu jarních měsíců. Uvidíme tedy, zda se něco změnilo.

Proto pevně doufám, že po ukončení pilotního projektu bude povědomost o problematice plýtvání (nejen) jídlem hlubší a že děti alespoň trochu ovlivní znehodnocování potravin vlastním přístupem.

A pokud se Vás tedy Vaše děti v obchodě zeptají, proč nekoupíte např. mrkev, která je více zakroucená, než jsou předpisy J nebo proč kupujete tolik mléka – je přece v akci, co na tom, že dvacet litrů během týdne asi nespotřebujete –  nebo budou chtít, abyste si vzali látkovou tašku místo té igelitové na jedno použití, potom vězte, že to může být na základě informací, které získaly v projektu, na základě vrstevnického programu nebo i vlastních diskuzí a úvah. Buďme tedy, prosím, k těmto projevům pozitivně nakloněni a společně se zamysleme nad možnostmi naší malé pomoci této velké planetě.

Doufám, že nejen díky pravidelné práci třídních učitelů, ale i díky tomuto projektu a zaujetí žáků deváté třídy, se nám podaří v dětech posílit pocit zodpovědnosti a smysluplnosti při uvažování nad svým přístupem k využívání zdrojů naší Země a „ Neplýtvat tím, co jíme…“

S poděkováním všem, kteří se projektu zúčastnili…

Dana Sauerová, koordinátorka projektu „Neplýtváme tím, co jíme“ na ZŠ Emila Kolbena