head picture
Začátek školního roku 2018/2019
Kategorie: Nezařazené

Začátek školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, žáci.

Školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin. Budova školy bude otevřena od 7.45 hod.
První den ve škole proběhne  přivítání a úvodní informace od třídních učitelů v kmenových třídách – žáci a rodiče mohou vstoupit do třídy. Třídní učitelé předají žákům úvodní informace, rozvrh, seznam pomůcek (je uveřejněn na webu školy). Předpokládané ukončení prvního dne školního roku: max. do 8.30 hod. Tento den není v provozu školní družina a školní jídelna, žáci se nepřezouvají.

Vychovatelky školní družiny a vedoucí školní jídelny budou přítomny u vchodu do budovy C.

Harmonogram výuky v prvním týdnu školního roku pro 1. a 2. stupeň (mimo 1. třídy):
Od úterý 4. září bude v provozu školní jídelna i družina (i ranní). Jejich činnost navazuje na vyučování. Obědy budou vydány pouze žákům, kteří mají zaplacené stravné (stravné mělo být zaplaceno do 25. srpna 2018, info na webu školy).
V úterý 4. září proběhnou třídnické hodiny (seznámení se ŠŘ, poučení o bezpečném chování, informace k průběhu školního roku, podmínky klasifikace atd.) a vyučování skončí pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině a pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od středy 5. září bude probíhat výuka podle řádného rozvrhu (mimo 1. třídy).

Informace pouze pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
V pondělí 3. září se sejdeme v jídelně školy, kde proběhne  slavnostní přivítání Vás a našich prvňáčků vedením školy a obce.
Po krátkém slavnostním zahájení, zveme rodiče žáků do 1. tříd, kde budou seznámeni s důležitými informacemi k začátku docházky třídní učitelkou. Setkání proběhnou v učebnách 1. tříd (v podkroví).
Harmonogram výuky v prvním týdnu školního roku pro prvňáčky:
3. září – slavnostní zahájení, informativní schůzka, doplňování informací do ŠD, ŠJ (max. do 9.30 hod.)
4. září – 7. září (úterý – pátek) bude výuka probíhat pouze 2 vyučovací hodiny (do 9. 45 hod.), navazuje ŠD, ŠJ, případně si lze prvňáčka vyzvednout (po dohodě s paní učitelkou).
Od pondělí 10. září výuka prvních tříd podle řádného rozvrhu, navazuje ŠD, ŠJ.

Informace školní jídelny
Stravné na měsíc září by mělo být zaplaceno do 25. srpna, u nových žáků je nutná vyplněná přihláška ke stravování.
Identifikační čipy v případě ztráty si můžete vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ, 3. září bude vedoucí školní jídelny přítomna u vchodu budovy C (hlavní vchod) k vyzvednutí čipu.

Žáci prvních tříd budou mít čipy opět jako každý rok připraveny k prodeji 3. září u hlavního vchodu budovy C po slavnostním zahájení a ukončení třídní schůzky.

Aktuality a informace ze ŠD:
Informace k přijímání žáka do ŠD pro školní rok 2018/19:
O přijetí žáka do školní družiny rozhodla ředitelka ZŠ  na základě žádosti zákonného zástupce odevzdané v červnu 2018, rodiče rozhodnutí obdrželi. Dodatečné přihlášení do školní družiny bude možné 3. 9. 2017 v přízemí budovy C školy od 8 hod., kde bude přítomna vedoucí ŠD, do naplnění kapacity ŠD je volné 1 místo, také je možno přihlásit se do Školního klubu (provoz do 14 hod.)

Je nutné doplnit informace k vyzvedávání žáka a v pondělí 3. 9. je odevzdat vychovatelkám ŠD, budou přítomny  v budově C u hlavního vchodu, vstup k tělocvičně.
Informace: belohradska@skolastrancice.cz nebo osobně 3. 9. 2018.

Těšíme se na Vás v novém školním roce.
Kateřina Schejbalová