head picture
Aktivita eTwinning ve školním roce 2017/18
Kategorie: Nezařazené

Aktivita eTwinning ve školním roce 2017/18

Ve školním roce 2017/18 se naše škola opět zúčastnila eTwinningu – spolupráce mezi evropskými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Se třídami 6.A a 6.B jsme si vybrali projekt Spring and Easter habits (Jaro a velikonoční zvyky), který řídila slovenská ZŠ ze Šarovců. Do projektu byly zapojeny ještě další školy. Po jedné z Polska, Rumunska, Makedonie, Řecka, Turecka. Prvním krokem bylo představení naší země ostatním školám. Každý žák přispěl svou prací k vytvoření plakátu. Ten jsme umístili do chráněného eTwinningového prostoru Twinspace ke sdílení. Zároveň jsme vytvořili ve škole nástěnku s informacemi o projektu a společným plakátem. Druhým krokem bylo zaslání powerpointové prezentace o jaru a velikonočních zvycích ke sdílení. Naši žáci v hodinách angličtiny si připravili povídání na dané téma, v hodinách ICT pak vytvořili ve dvojicích požadované prezentace. Tu nejlepší jsme umístili do Twinspace. Dále si žáci obou tříd začetovali anglicky se slovenskou školou. Posledním „úkolem“ byla beseda ve Twinspace nad příspěvky od ostatních škol o jejich zemích a jejich Velikonocích. Našli jsme podobnosti, ale i odlišnosti v tradicích jednotlivých kultur. Procvičili jsme si angličtinu, osvěžili znalosti ze zeměpisu i informačních a komunikačních technologií. Tento projekt, který se uskutečnil ve druhém pololetí školního roku, se nám moc líbil a jeho prostřednictvím jsme získali i nové přátele.

Mgr. H. Kletečková, Mgr. L. Kulhavá, učitelky AJ

Do Twinspace se lze podívat zde: https://twinspace.etwinning.net/63245/home