head picture
Projektový týden 1. stupně
Kategorie: Nezařazené

V týdnu od 11. června do 15. června probíhal místo školy v přírodě projektový týden na 1. stupni  s cílem činnostmi a aktivitami vést děti k přírodně zdravému životnímu stylu, vnímat historii místa, kde žijí společně s chováním v přírodě. Každá třída svůj program zaměřila v souladu s učivem.

Krátké zprávy třídních učitelek z projektového týdne:

 1. třída

Projektový týden 11. 6. – 15. 6. 2018

Projekt Voda – dar a nezkrotný živel

Pondělí 11. 6. 2018

 • Archa Noemova- Praha –Nová budova Národního muzea

Úterý 12. 6. projekt na téma voda ve třídě

 • Voda – nezkrotný živel- povodně
 • Voda – dar života

Středa 13. 6. projekt na téma voda ve třídě

 • Koloběh vody
 • Čističky
 • Voda- zdroj inspirace- Vltava- B. Smetana
 • Přání vodě
 • Vzájemná prezentace výstupů- 1. a 4. Ročník

Čtvrtek 14. 6. Staré město pražské- muzeum Karlova mostu, projížďka po Vltavě

Pátek – vodní toky v okolí – rybník u zámku Berchtoldu, údolí Zlatého potoka, poznávací stezka

 1. třídy

V úterý 12. 6. nám bohužel počasí nepřálo. Místo plánovaného výletu do lesa u Světic, jsme část dne strávili ve škole, kde jsme si hráli na architekty a stavěli výtvory dle své fantazie. Po vyčasení jsme vyrazili alespoň na kratší vycházku k vysílači směr Mnichovice a ke sv. Anně. Po cestě jsme měli velké štěstí a zahlédli srnku. Bedliví pozorovatelé objevili v lese ropuchu, která krásně splývala s prostředím. Kousek od sv. Anny jsme minuli dvě mraveniště, díky kterým jsme si mohli sdělit a ukázat zajímavosti ze života mravenců.

Ve středu 13. 6. jsme vyrazili do středověké vesnice Botaniku. Počasí nám opět nepřálo a pršelo skoro celé dopoledne, to nám ale nevadilo. Dověděli jsme se, jak žili a pracovali naši předkové. Poté jsme si sami mohli vyzkoušet vyrobit předměty z dřívější doby. Některým se vyrábět nechtělo, a tak si  hotové výrobky zakoupili. Také jsme si mohli koupit dobrůtky, jako palačinky podle staré receptury, šátečky, bramboráky, perníčky aj. Rádi bychom zde strávili více času, ale bohužel jsme museli již jet domů.

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se vydali na delší turistickou vycházku do Posázaví. Jeli jsme vlakem do Senohrab. Po odchodu z nádraží jsme seběhli do údolí, ale z protějšího kopce někteří z nás už tak nadšeni nebyli. Náladu nám to nezkazilo, objevili jsme totiž na stráni lesní jahody, které nás osvěžili. U řeky Sázavy jsme se zastavili na svačinu, kde jsme si ještě mohli nakoupit občerstvení. Na řece jsme pozorovali kachny s mláďaty. Pod zříceninou Hláska byl prostor na hraní her. Při zpáteční cestě na nádraží jsme hledali sladkou odměnu.

III. A a III. B

 1. 6. 2018 – Pohádkové Hrusice – Cesta Kocoura Mikeše
 • Seznámení s vybranými místy v obci Hrusice – rodné místo českého malíře, ilustrátora a spisovatele J. Lady
 • Místo rodného domu J. Lady
 • Obecní pastouška
 • Jedličkova louže
 • Kostel sv. Václava v Hrusicích – historická památka
 • Památník J. Lady

Reflexe – poznání míst pohádkové postavy děti zaujalo. Bohužel bylo zjištěno, že většina dětí naučnou stezku v blízkosti svého bydliště nezná.

 1. 6. 2018 – Hláska – Zlenice
 • Poloha nad soutokem Mnichovky a řeky Sázavy
 • Po stopách historie hradu Zlenice (včetně současnosti)
 • Konzervace hradu

Naplánovaná trasa byla změněna z důvodu deštivého počasí.

Ze školy jsme vyšli v 9:45 – směr Mnichovice, dále k Božkovskému jezírku. Zde však z důvodu

časových jsme se vraceli zpět. (Rodičům byl oznámen předpokládaný návrat.)

 1. 6. 2018 – Božkovské jezírko – pěší výlet
 • Přírodní památka vyhlášena v roce 1988
 • Vzniklé na nepropustném podkladu s mokřadním biotopem
 • Fauna a flóra

Z důvodu deštivého počasí se pěší výlet nekonal.

Náhradní program ve třídě:

 • Živočichové – životní potřeby zvířat, lidí
 • Krajina pro naše smysly – skupinová práce
 • Četba B. Němcová „Babička“ a úryvek filmu „Babička“

(Zaměření –  voda, les, příroda v minulosti…)

4.A

V pondělí 11. 6. jsme navštívili výstavu s názvem Archa Noemova v Národním muzeu v Praze. Upevnili jsme si znalosti z přírodovědy a dozvěděli se spoustu nových zajímavostí jak o zvířatech, tak i o muzeu samotném. V úterý a ve středu jsme pracovali ve třídě ve skupinách na projektu Voda – dar i nezkrotný živel. Vyprávěli jsme si o tom, jak je pro nás voda důležitá a jak moc ji potřebujeme a zároveň jak dokáže být nebezpečná, zrádná a také velmi znečištěná. Práci jsme si vystavili ve třídě a napsali jsme do lahve vzkaz Paní Vodě! Ve čtvrtek jsme navštívili Muzeum Karlova mostu s projížďkou po Vltavě. Celý den nás provázely otázky z vlastivědy o Karlu IV. Nezapomněli jsme i na vodu v našem bydlišti a v pátek jsme podnikli průzkumnou procházku k rybníku a potokům na zámek Berchtold. Myslíme, že se nám vše podařilo, jsme spokojení se svou prací.

 

4.B

Pondělí  11.6. Výlet na hvězdárnu v Ondřejově.

Na výlet jsme se vydali autobusem v do Ondřejova. Od autobusové zastávky jsme pokračovali pěšky do kopce až k observatoři. Tam na nás čekaly dvě usměvavé dámy, které nás provedly muzeem. Průvodkyně nám vše ukázaly, kde jsme měli možnost vidět staré přístroje, seznámili jsme se s historií hvězdárny, jejich zakladateli Josefem a Janem Fričem.  Prošli jsme se místním parkem až k největšímu dalekohledu. Celková trasa byla cca 6 km. Zpět jsme se vrátili autobusem do Strančic.

Úterý 12.6. Výlet na zámek Berchtold

V úterý jsme se sešli v 8 hodin před školou. Pro špatné počasí jsme šli na hodinu do třídy, kde jsme přečkali déšť a v 9 hodin jsme vyšli směr Mnichovice, došli jsme k Božkovskému rybníku, Dále jsme pokračovali do Kunic, kde jsme pozorovali po cestě daňky. Potkali jsme koníky a kolem 12 hodin jsme došli na zámek Berchtold. Tam jsme si odpočinuli, nasvačili a prohlédli si zámecký park, kde mají zmenšené hrady a zámky. Zpět jsme už jeli autobusem před školu. Za den jsme ušli cca 12 km.

Středa 13.6.

Pro špatné a deštivé počasí se  plánovaný výlet nekonal. Hráli jsme hry, výtvarně tvořili a soutěžili v tělocvičně. Četli jsme si České báje a pověsti .

Čtvrtek 14.6. Výlet do kláštera Sázava

Ve čtvrtek jsme jeli spolu s 5. třídou do Sázavy na prohlídku kláštera. Měli jsme objednanou prohlídku na 10 hodin. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o zakladateli kláštera  sv. Prokopovi a o i jeho nadpřirozených schopnostech. Poslouchali jsme legendy, které se k tomuto mystickému místu vážou. Měli jsme poslední možnost prohlídky místního kostela, kde proběhne rekonstrukce. Zpátky jsme se dali na cestu vláčkem.

Pátek 15. 6. – Sportovní den

Ráno jsme vyšli ze školy na fotbalové hřiště, kde jsme připravili sportovní stanoviště, jako slalom, hod na cíl, běh na čas, hod do dálky, atd. Ještě před tím, než jsme začali, si děti udělaly krátkou rozcvičku na protažení svalstva. Poté se polovina odebrala ke startu, kde měla ve dvojici za úkol běžet závod po vyznačené trase a přitom plnit úkoly. Na konci je čekala sladká odměna. Družstva vyměnila a šla plnit úkoly na hřišti a ostatní běželi závod.

Nakonec jsme si shrnuli a zhodnotili cely týden.

 

 1. třída

Pondělí 11.6.

Výlet do okolí Strančic

Ze školy jsme vyrazili po 2 vyučující hodině směrem ke kapli Svaté Anny. Děti si přečetly informační tabuli, kde jsme se dozvěděli o historii kapličky a legendu, která se ke kapličce váže. Společně jsme se vydali po Božkově k hřišti, kde si děti protáhly tělo a zahrály s míčem. Cestou zpět jsme se vydali jinou cestou. Do školy jsme přišli po 12 hodině a dali si zasloužený oběd.

Úterý 12.6.

Ondřejov Hvězdárna

Ráno jsme se s dětmi sešli na zastávce autobusu a odjeli směrem Ondřejov. Ve hvězdárně jsme měli domluvenou prohlídku v 10 hodin. Cesta od autobusu nám trvala rychlou chůzí půl hodiny. Když jsme došli na kopec k hvězdárně, před 10. hodinou si pro nás přišla slečna průvodkyně, která zde pracuje jako „ sluneční stráž“. Velmi zajímavě nám vyprávěla o historii hvězdárny. Hlavně o zakladatelích Josefu a Janu Fričovi o poselství, pro které byla tato nejstarší hvězdárna založena. Nejprve jsme se společně prošli muzeum, kde nám stručně popsala přístroje zde vystavené a  jejich význam pro pozorování hvězd, komet a slunce. Prošli jsme si i nejstarší observatoř, otevřeli klikou dřevěnou kopuli a poslechli si další zajímavosti. Další procházka vedla parkem na radarovou louku. Potom jsme šli k největšímu dalekohledu, jehož zrcadlo má v průměru 2 m. Byl to pro všechny asi největší zážitek. Celá prohlídka trvala 2 hodiny. Po té jsme došli zpět na náměstí v Ondřejově a autobusem se vydali zpět ke škole.

Středa 12.6.

Výlet do Zlenice

Pro špatné počasí se výlet nekonal. Ve třídě jsme si četli o rozhledně Hláska a Zlenicích. Po té jsme pokračovali ve čtení společné četby Boříkovi lapálie. Poslední hodinu jsme společně nacvičovali taneční choreografii na školní akademii.

Čtvrtek 14.6.

Sázavský klášter

V 8 hodin jsme se sešli na vlakovém nádraží a dojeli do Čerčan, kde jsme přestoupili na vlak do Sázavy. Z nádraží jsme šli do kláštera, kde na nás již čekal průvodce. Zábavnou formou nám vyprávěl o historii kláštera, který založil sv. Prokop, Podívali jsme se do depozitářů a na restaurování fresek, kterými je klášter vyzdoben. Cestou jsme si vyslechli zajímavé pověsti o sv. Prokopovi a jeho zázračných schopnostech. Měli jsme štěstí a nahlédli i do kostela a krypty, kde jsou schované ostatky sv. Prokopa. Cesta vlakem tam i zpět nám trvala 3 hodiny, ale děti si to moc užily. Ke škole jsme se vrátili před 14 hodinou.

Pátek 15.6.

Sportovní dopoledne s pane učitelem Kučabou

První hodinu jsme se sešli ve třídě, pak se děti převlékly do sportovního oblečení a pak jsme vyrazili na fotbalové hřiště ve Strančicích. Tam si děti mohly vyzkoušet běh na 50m , hod raketou, frisbie, slalom. Mezi hrami jsem připravili pro děti orientační běh na čas s plněním úkolů na 10 stanovištích.

Bylo krásné počasí a tak si to děti moc užily.