Cífkův statek – výukový program 3. třídy
Kategorie: Nezařazené

Dne 20. 3. 2018 navštívily třídy 3. A, 3. B a některé děti z druhých tříd Cífkův statek v Třebízi, kde celé hospodářství ožilo přípravami na Velikonoce.

Před statkem nás přivítal čeledín Kuba a děvečka Rozárka představila v dobové světnici některé z velikonočních zvyků…Nahlédli jsme do kuchyně provoněné velikonočním pečivem, dozvěděli se o pomlázce, i o tom, jaké pentle na ni patří. Potom si každý nazdobil velikonoční břízku, ve Špýcharu jsme vlastnoručně vyráběli velikonočního beránka, vyslechli příběh O Jankovi a celým dopolednem nás provázela dobrá nálada.

Poznatky z projektu „Jak lidé žili dřív“ jsme tak měli možnost si utřídit, ale i prožít, procítit i ohmatat…

Děkujeme za pěkný výukový program!

Děti třetích tříd.