Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019
Kategorie: Nezařazené

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019

 proběhne 24. 4. 2018 od 14:00 v Základní škole Strančice

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

pro děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2017/2018.

Dostavte se se svým dítětem dne 24. dubna od 14:00 do 18:00 hodin k zápisu na Základní školu Strančice, okres Praha – východ, budova A.

Seznam dokumentů k zápisu:

 

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého pobytu dítěte)

 

S sebou k odevzdání (možno vyplnit i při zápisu ve škole)

 

 • Žádost o přijetí
 • Zápisový list
 • Žádost o odklad; s sebou vyjádření a doporučení z PPP a od lékaře

 

Odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon)

  • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu

 

 • rodič odevzdá formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Strančice nejpozději do 30. 4. 2018 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2017/2018 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

 

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, v tomto případě Vás žádáme o zaslání emailové zprávy na email: info@skolastrancice.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 323 640 456 nebo jiný kontakt uvedený na www stránkách.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2018

 • může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/ 2019¨

 

 • musí mít doporučení:
 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2018 doporučení z pedagogicko –  psychologické poradny
 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2018 doporučení z pedagogicko –  psychologické poradny a od odborného lékaře

Tiskopisy k zápisu lze stáhnout na stránce Zápis do 1. ročníku