Výskyt vší
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na opětovný výskyt vší v naší škole. Prosím Vás, abyste o pololetních prázdninách důkladně zkontrolovali vlasy Vašim dětem a případně podnikli odpovídající kroky. My jako pedagogové s tím, že dítě přijde do školy zavšivené, nemůžeme nic dělat, jen neustále dokola upozorňovat rodiče na tuto skutečnost. Vše záleží na Vás, Vy musíte dbát na řádné odvšivení a neposílat dítě do školy neodvšivené.

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školy  a školky neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat a léčit tuto „nemoc“ mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) popř. lékaři, nikoli učitelé či vychovatelé.

Proto apelujeme na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí nás vždy informovali, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí. Jinak zde hrozí riziko opětovného přenosu vší na jejich již odvšivené dítě. Zároveň  by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu.

Fiedlerová, zástupkyně ředitelky