Mobilní planetárium ve škole – vesmír přijel k nám
Kategorie: Nezařazené

Ve středu 20. 12. se konal  ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice výukově vzdělávací  program, který rozšířil žákům vědomosti o poznatky o fungování a stavbě vesmíru. V tělocvičně se postavilo mobilní planetárium a všechny třídy mohly absolvovat vzdělávací program v jednom dni. Nejmladší žáci absolvovali vzdělávací program Astronomie pro děti, starší žáci  Ze Země do vesmíru a nejstarší žáci  IBEX – Hledání hranic Sluneční soustavy. Programy byly zajištěny lektorským výkladem a výukovým materiálem pro žáky. Projekce byla fascinující, žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho nového a všichni byli nadšeni zajímavým prvkem obohacujícím výuku.

Děkujeme za spolupráci Klubu rodičů a přátel školy a za finanční podporu vzdělávacího programu!

Kateřina Schejbalová