head picture
Logická olympiáda
Kategorie: Nezařazené

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Několik žáků z naší školy se zúčastnilo logické olympiády, soutěžilo se v několika kategoriích podle věku. Na prvním stupni se nejlépe umístil Matěj Malý ze 4. B na 348.-360. místě ve Středočeském kraji z 2020 řešitelů v kraji. Mezi další velmi dobré řešitele z prvního stupně patří Matěj Kovář a Tomáš Slepička.

V kategorii B pro druhý stupeň se na krásném 210.-226. místě z 1508 řešitelů ve Středočeském kraji umístil Jakub Šindelář z 6. B, ve výsledcích za celou Českou republiku získal místo v první desetině nejlepších žáků a za naší školu byl nejlepší. Na druhém místě v pořadí žáků naší školy se umístil Jan Holub z 6. A.

Všem řešitelům olympiády gratulujeme.