head picture
Projekt 8. třídy
Kategorie: Nezařazené

Projekt „Moje profese“ – 8. třída

Rozhodnout se, jakým profesním směrem se má člověk vydat, patří k těm nejobtížnějším rozhodnutím, zvláště pak, když se má rozhodovat 15letý žák základní školy. Často nemá ani představu o tom, jaké obory by byly vhodné a co se skrývá za názvem určité profese. Ve snaze ulehčit dětem toto rozhodování jsem oslovila rodiče žáků 8. třídy s žádostí, aby se zúčastnili projektu Moje profese. Tento projekt jsem realizovala před 3 lety a setkal se s výborným ohlasem.

Rodiče žáků přijdou do školy a vypráví o své profesi. Jak se rozhodovali, o které předměty ve škole se zajímali. Jaké školy studovali a jak probíhala jejich profesní dráha. Co je náplní jejich současné práce, jaké vidí klady a zápory.

Chápu, že není jednoduché předstoupit před třídu, navíc se ještě musí uvolnit z práce. O to více si cením toho, že mnozí rodiče jsou ochotni se do projektu zapojit a chtěla bych jim poděkovat.

I. Řehková, třídní učitelka 8. třídy