head picture
Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermat 2017
Kategorie: Nezařazené

Zhodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky Cermat 2017

Jednotnou přijímací zkoušku konalo celkem 35 žáků naší školy Základní školy Strančice, z toho 21 žáků se hlásilo na 4 leté obory (z 9. třídy), 3 žáci na šestileté gymnázium ze 7. třídy a 11 žáků na osmiletá gymnázia z 5. tříd. Posuzovány byly výsledky v matematice a českém jazyce.

1/ výsledky žáků 9. třídy:  v českém jazyce i v matematice dosáhli naši žáci vyšší úspěšnosti, než je celorepublikový průměr:

Čj      59,6%  oproti celorepublikovému výsledku 51,7 %

Mat      52,6%  oproti celorepublikovému výsledku 51,4 %

2/  výsledky žáků 5. tříd:  v českém jazyce i v matematice dosáhli naši žáci vyšší úspěšnosti, než je celorepublikový průměr:

Čj      59,5%  oproti celorepublikovému výsledku 51,0%

Mat      64,1%  oproti celorepublikovému výsledku 51,4 %

3/ výsledky žáků 7. třídy:  v matematice dosáhli naši žáci vyšší úspěšnosti, než je celorepublikový průměr, v českém jazyce dosáhli nižšího průměru:

Čj      50,5%  oproti celorepublikovému výsledku 51,3 %

Mat      57,6%  oproti celorepublikovému výsledku 51,3 %

Porovnávali jsme průměrné percentilové umístění, ze kterého lze zjistit, jak je na tom průměrný žák školy z řad uchazečů o obor vzdělání ve srovnání s průměrným uchazečem o daný obor vzdělání za celou ČR. Zajímavá jsou i další data, ale vybrali jsme to zásadní pro nás. Těší nás, že pro školu jsou to pozitivní zprávy.

IZO_102438170