Testy profesní orientace
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče

Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace.

Komu jsou testy určeny? Žákům 9. tříd ZŠ.

Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např.

– ještě nerozhodnutým

-studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia.

 

Test je koncipován tak, abyste se o dítěti dozvěděli maximum z oblasti jeho rozumového nadání, osobnostních charakteristik a jeho zaměření na profesní – studijní činnost.

Zadání testů probíhá v budově školy 12. 10. 2017 a to od 08,00h v ZŠ Strančice.

V případě zájmu je třeba odevzdat paní výchovné poradkyni přihlášku dítěte k testu s podpisem a souhlasem jeho zák. zástupce. Přihláškou se rozumí spodní díl tohoto letáku pod čarou.

 

Cena testu-individuálně-1400,-Kč na osobu

skupinově poskytuji slevu,  tzn. cena testu je 350,-Kč na osobu

 

Součástí testu je i závěrečná konzultace s Vámi a Vašim dítětem nad výsledky testu opět ve škole v termínu, který Vám bude s dostatečným předstihem sdělen při testech.

Finanční obnos bude vybírán předem.

 

Všechny případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel.603 470 977 nebo na e-mailu ivmik@seznam.cz

 

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

 

PhDr. Iveta Míková, září 2017

 

 

 

Závazná přihláška k testům profesní orientace

 

 

Žádám o vyšetření profesní orientace u svého dítěte……………..

Souhlasím s jeho provedením v daném termínu v ZŠ Strančice. Zúčastním se závěrečné konzultace nad výsledky

 

 

 

Podpis zákonného zástupce—————————