Logická olympiáda – registrace žáků do 30.9.
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

naše škola podporuje nadané děti, proto spolupracujeme s Mensou ČR.
Rádi bychom vyzvali žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.

 Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Zadání pro 1. stupeň je převážně koncipováno pro žáky 4. a 5. tříd, ale samozřejmě je vítána i účast žáků nižších ročníků – přinejmenším si to mohou vyzkoušet, ale nezřídka postoupí do krajského kola i druháci a třeťáci.

Naše škola se pravidelně do olympiády zapojovala, ale v posledních ročnících jsou změněna pravidla registrace a zapojení – registrace probíhá mimo školu.

 Děti 1.-9. tříd se mohou zúčastnit Logické olympiády, soutěží se v několika kategoriích.

KAŽDÝ soutěžící žák se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2017.
V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce „KORESP. SOUTĚŽ“. Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam.

Ukázkové příklady a další informace lze získat na jejich stránkách výše.

Je několik kategorií:

A1-první třídy

A-první stupeň

B-druhý stupeň

Žáci  se přihlašují doma s rodiči, nebo samostatně na stránkách www.logickaolympiada.cz do 30. 9. a první kolo probíhá doma u počítače.

Koordinátorem na škole je Mgr. Lucie Skrčená