head picture
Informace k zahájení nového školního roku 2017/2018 – ZMĚNA!
Kategorie: Nezařazené

V letošním školním roce začneme malou změnou. Jelikož je žáků čím dál více a prostor před vstupem do budovy je kapacitně nedostačující, bohužel se nevejdeme a není slyšet, tak jsme se rozhodli pro malou změnu.
Školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8,00 hodin. Budova školy bude otevřena od 7.45 hod.
První den ve škole proběhne jen přivítání a úvodní informace od třídních učitelů v kmenových třídách – žáci a rodiče mohou vstoupit do třídy. Třídní učitelé předají žákům úvodní informace. Předpokládané ukončení zahájení školního roku: max. do 8.30 hod. Tento den není v provozu školní družina a školní jídelna. Probíhá zápis do školní družiny a do školní jídelny (vchod budovy C).

Harmonogram výuky v prvním týdnu školního roku pro 1. a 2. stupeň (mimo 1. třídy):
Od úterý 5. září bude v provozu školní jídelna i družina (i ranní). Jejich činnost navazuje na vyučování. Obědy budou vydány pouze žákům, kteří mají zaplacené stravné (stravné mělo být zaplaceno do 25. srpna 2017).
V úterý 5. září proběhnou třídnické hodiny (seznámení se ŠŘ, poučení o bezpečném chování, informace k průběhu školního roku, podmínky klasifikace atd.) a vyučování skončí pro 1. stupeň a 2. stupeň po 4. vyučovací hodině.
Od středy 6. září proběhne výuka podle rozvrhu bez odpolední výuky na 2. stupni (nejdéle do 13.20 hod.) (mimo 1. třídy).

Informace pouze pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
V pondělí 4. září se sejdeme v jídelně školy, kde proběhne jen slavnostní přivítání Vás a našich prvňáčků vedením školy a obce.
Po krátkém slavnostním zahájení, zveme rodiče žáků do 1. tříd, kde budou seznámeni s důležitými informacemi k začátku docházky třídní učitelkou. Setkání proběhnou v učebně 1. třídy (v přízemí).
Harmonogram výuky v prvním týdnu školního roku pro prvňáčky:
4. září – slavnostní zahájení, informativní schůzka, přihlašování do ŠD, ŠJ (max. do 9.30 hod.)
5. září – 8. září (úterý – pátek) bude výuka probíhat pouze 2 vyučovací hodiny (do 9. 45 hod.), navazuje ŠD, ŠJ, případně si lze prvňáčka vyzvednout (po dohodě s paní učitelkou).
Od pondělí 11. září výuka prvních tříd podle řádného rozvrhu, navazuje ŠD, ŠJ

Informace školní jídelny
Stravného na měsíc září by mělo být zaplaceno do konce srpna, u nových žáků je nutná vyplněná přihláška ke stravování.
Identifikační čipy v případě ztráty si můžete vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ.

Žáci prvních tříd budou mít čipy opět jako každý rok připraveny k prodeji 4. září u hlavního vchodu budovy C po slavnostním zahájení a ukončení třídní schůzky.

Aktuality a informace ze ŠD:
Informace k přijímání žáka do ŠD pro školní rok 2017/18
O přijetí žáka do školní družiny rozhodne ředitelka ZŠ 4. 9. 2017 na základě žádosti zákonného zástupce (viz Přihláška do ŠD) odevzdané v červnu 2017. Dodatečné přihlášení do školní družiny bude možné 4. 9. 2017 v přízemí budovy C školy od 8 hod., kde bude přítomna vedoucí ŠD.
V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození žáka.
Informace: belohradska@skolastrancice.cz nebo osobně 4. 9. 2017.

Těšíme se na Vás v novém školním roce.
Vedení školy