head picture
Jazzová zpěvačka v hodině hudební výchovy
Kategorie: Nezařazené

Dne 26.5.2017 jsme v hodině hudební výchovy v 7. třídě přivítali naši přední jazzovou zpěvačku paní Miriam Bayle. Seznámila žáky nejen s jazzovou hudbou a hlavními protagonisty jazzu u nás a ve světě, ale i způsobem zpěvu, který se nazývá „scat“ a který hojně využívá při svých vystoupeních. Děti si samy mohly vyzkoušet zazpívat tímto způsobem některé písně. Poté si poslechly několik skladeb v podání této vynikající zpěvačky.

Děkujeme paní Miriam za krásné povídání o jazzové hudbě i za její písně. Velký dík patří také paní Štičkové, která tuto zpěvačku do školy přivedla, i Péťovi Štičkovi za představení zpěvačky v úvodu hodiny. Byla to rozhodně skvělá možnost, jak získat mladé příznivce jazzové hudby.

Mgr. Lenka Kulhavá