head picture
Finanční gramotnost – 3. místo v okresním kole!
Kategorie: Nezařazené

Soutěž Finanční gramotnost

V dnešní době se hodně hovoří o nutnosti výuky finanční gramotnosti na školách. Naše škola proto věnuje tomuto tématu velkou pozornost. Uvědomujeme si, jak důležité je pro naše žáky umět se orientovat ve světě financí. Finanční gramotnost je součástí výuky, ale snažíme se získat zájem žáků o tuto problematiku i jiným způsobem. Na začátku školního roku se uskutečnil projekt Finančník pro žáky 5., 6. a 7. třídy. Žáci 2. stupně navštívili v 2. pololetí výstavu Lidé a peníze v ČNB. Obě tyto akce se setkaly s pozitivním ohlasem. V neposlední řadě se naši žáci také v tomto školním roce zúčastnili celostátní soutěže Finanční gramotnost. Nad letošním, již 8. ročníkem, přijal osobní záštitu prezident České republiky Ing. Miloš Zeman.

Soutěž  je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích:
1) informační gramotnost
2) peněžní gramotnost
3) cenová gramotnost
4) rozpočtová gramotnost
5) právní gramotnost
6) ochrana spotřebitele.

V okresním kole této soutěže se naši žáci z 8. třídy umístili na třetím místě. Všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili, zaslouží pochvalu.

RNDr. Ivana Řehková