head picture
Zaměstnanci školy

Organizace školy a její personální zajištění:

Ve školním roce 2018/2019 bude vyučováno v 14 třídách:

  Vedení školy Kontakt
Ředitelka školy Mgr. Kateřina Schejbalová schejbalova@skolastrancice.cz
Zástupkyně ředitelky školy Ing. Ivana Fiedlerová fiedlerova@skolastrancice.cz
Třídní učitelé/učitelé bez třídnictví
1. A Mgr. Vlasta Brožková vlasta.brozkova@skolastrancice.cz
1. B Yvonna Staňová stanova@skolastrancice.cz
2. A Mgr. Jana Široká siroka@skolastrancice.cz
3. A Mgr. Dana Hrbková hrbkova@skolastrancice.cz
3. B Mgr. Veronika Brožková brozkova@skolastrancice.cz
4. A Mgr. Alena Postupová postupova@skolastrancice.cz
4. B Mgr. Veronika Fořtová fortova@skolastrancice.cz
5. A Bedřiška Hemelíková hemelikova@skolastrancice.cz
5. B Mgr. Jitka Etheridge etheridge@skolastrancice.cz
6. A Mgr. Markéta Hanzalová hanzalova@skolastrancice.cz
7. A Mgr. Hana Kletečková kleteckova@skolastrancice.cz
7. B Mgr. Dana Sauerová sauerova@skolastrancice.cz
8. A Mgr. Klára Bláhová blahova@skolastrancice.cz
9. A RNDr. Ivana Řehková rehkova@skolastrancice.cz
Mgr. Helena Dušková duskova@skolastrancice.cz
Mgr. Lenka Kulhavá kulhava@skolastrancice.cz
Mgr. Věra Kamenická kamenicka@skolastrancice.cz
Mgr. Michael Kučaba kucaba@skolastrancice.cz
Bc. Monika Povinská monika.povinska@skolastrancice.cz
Speciální pedagog Mgr. Jana Honsová
Asistentka pedagoga Simona Spáčilová spacilova@skolastrancice.cz
Asistentka pedagoga Barbora Zachatová zachatova@skolastrancice.cz
Školní psycholog PhDr. Iveta Míková  

ivmik@seznam.cz

 

Školní družina Kontakt
Vedoucí vychovatelka ŠD Lenka Bělohradská belohradska@skolastrancice.cz
Vychovatelka ŠD Jana Kistulinczová kistulinczova@skolastrancice.cz
Vychovatelka ŠD Veronika Stejskalová, Dis stejskalova@skolastrancice.cz
Vychovatelka ŠD Andrea Bohoňková bohonkova@skolastrancice.cz
Hospodářská a administrativní pracovnice
Alena Javůrková javurkova@skolastrancice.cz

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny Eliška Siró siro@skolastrancice.cz
Kuchařka Zuzana Nedbalová
Kuchařka Marie Honcová
Kuchařka Marie Bystroňová
THP
Školník Jiří Strnad strnad@skolastrancice.cz
Úklidoví pracovníci Šárka Bohuslavová
Monika Eliášová

Jaroslav Kdýr

sborovna I. stupeň                               736 645 651

sborovna II. stupně                             734 445 651