Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování.

Naše škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Chce vytvářet bezpečné prostředí. Má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Školní program prevence školního šikanování, Školní preventivní strategii, pořádá řadu akcí specifické i nespecifické primární prevence, které k vytváření bezpečného prostředí přispívají.

Letos plánujeme:

 • Pro žáky 4. tříd dopravní výchovu ve spolupráci s Cestou integrace
 • Díky finančním prostředkům, které naše škola získala z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence se letos uskuteční projekt „Naše třída, naše škola“, jehož součástí jsou pro všechny žáky školy  interaktivní bloky specifické primární prevence ve spolupráci s Cestou integrace.  Projekt je zaměřen na podporu rozvoje zdravého klimatu třídy a školy a samozřejmě také navazuje na předchozí projekty v souladu s dlouhodobým plánem primární prevence.

Formy rizikového chování:

 • Interpersonální agresivní chování – agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny
 • Záškoláctví a neplnění školních povinností
 • Závislostní chování – užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
 • Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování

 

Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Můžete se obrátit na pedagogické pracovníky  naší školy, na Školní poradenské pracoviště, na školního metodika prevence ( Ivana ŘEHKOVÁ), nebo na některý z níže uvedených kontaktů:

 

Sdružení Linka bezpečí

Zaměření: Linka bezpečí je určena pro děti do 18 let a pro studenty denní formy studia do 26 let

Charakter: Linka je pro klienty z celé ČR

Kontakt: 116 111

Provoz: NONSTOP, ZDARMA, ANONYMNĚ

Chat:http://chat.linkabezpeci.cz

Email: pomoc@linkabezpeci.czodpověď garantujeme do tří pracovních dnů

www.linkabezpeci.cz

Další odkazy :

www.sikana.org

_________________________________________________________________________

Rodičovská linka

Zaměření: Rodičovská linka je určena pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé jednající v zájmu dětí

Charakter: Linka je pro klienty z celé ČR

Kontakt: 840 111 234 (sazba 1,6Kč/min. ze sítě O2, ze sítě T-mobile 4,80 Kč/min. a Vodafone 5,59 Kč/min.)

606 021 021 (O2 operátor)

Provoz: pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. pátek: 9–15 hod

Email: pomoc@rodicovskalinka.czodpověď garantujeme do tří pracovních dnů

_________________________________________________________________________

Policie České republiky:

http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx

 

Linka Anabell

Zajímají vás informace týkající se poruch příjmu potravy a možnosti jejich řešení?

Jsme tu pro vás každý všední den od 8 do 16 hodin na telefonních číslech:

 • na pevnou linku: 848 200 210. na mobilní telefon: 601 565 474

Co dělat, když… ( závislostní chování- drogy, alkohol)

http://www.magdalena-ops.eu/index.php/hledam-pomoc/co-delat-kdyz.html

____________________________________________________________________________

Bezpečně na internetu

http://www.bezpecne-online.cz/

http://www.e-bezpeci.cz/

http://www.kpbi.cz/

 

Linka důvěry:

Služby Linky důvěry mohou využít všichni lidé v krizové životní situaci.

http://www.ditekrize.cz/linka-duvery

tel. 241 484 149 – nonstop