ŠKOLNÍ JÍDELNA

 AKTUÁLNĚ:

Vážení strávníci,

od 1.2.2014 jsme v naší jídelně zavedli nově možnost výběru ze dvou druhů obědů!

Důležité upozornění: ukončení objednávání každého dne je vždy týden předem!

Objednávky vždy na další měsíc budou zpřístupněny od 25.dne přechozího měsíce  na www.strava.cz

_____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

V jídelně je instalován elektronický systém, ve kterém jsou dosud používané stravovací průkazky nahrazeny bezkontaktním čipem.Svému dítěti pořídíte čip v ceně 120,-Kč (je to vratná záloha). Čip bude dítěti sloužit po celou dobu docházky do jídelny. Částka, kterou za identifikační médium zaplatíte, je považována za zálohu, při ukončení stravování dítěte lze FUNKČNÍ čip vrátit a příslušnou částku obdržíte zpět.(+  dobrovolná možnost zakoupení šňůrky na čip s logem školy za 22 Kč).Identifikační čip nese pouze jedinečné číslo, které je přiděleno konkrétnímu strávníkovi. Všechny ostatní informace o objednané stravě, stavu konta atd. jsou vedeny v řídícím programu u vedoucí školní kuchyně. Strávník se tedy nemusí obávat, že když čip ztratí, nebude mu vydána strava. Při zapomenutí čipu je žák povinen informovat o této skutečnosti vedoucí školní jídelny, která zkontroluje stav jeho účtu a rozhodne, zda mu oběd bude vydán. Takto musí žák postupovat i při ztrátě čipu. Ztracený čip bude zablokován a za nový čip je žák povinen složit opět zálohu 120,-Kč.

Objednávání stravy

Systém je vybaven možností objednávání a odhlašování přes internet na adrese:

www.strava.cz

 Dostanete se do dialogu pro přihlášení :

  1. 1.    Zařízení (číslo pro registraci školy)  7579
  2. 2.    Uživatel     příjmení.jméno,  např. novak. jan
  3. Heslo – Variabilní symbol  pro platby Vašeho dítěte ve   školní jídelně
  4. 4.    Při objednání stravy potvrďte položku Objednávky, proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením Odeslat.
  5. 5.    Ze systému se odhlásíte potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz

 

Stále platí odhlašování oběda telefonicky do 7.00 hod ráno.

Chceme Vás požádat, abyste hlídali výši kreditu Vašich dětí a včas jim dobíjeli. Platby na účet školy s přesným variabilním symbolem (ne družinovým) musí být za žáka zaslány nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Pokud nebude mít strávník nabitý kredit, nebude mu vydán oběd.

Doporučujeme platbu trvalým příkazem.

 

Případné dotazy na telefonu školní jídelny:  323 640 564

Eliška Siró

vedoucí školní jídelny


Školní jídelna ve Strančicích byla otevřena v září 2004 roku, spolu s novou přístavbou základní školy. Jedná se o kuchyň s nejmodernější technologií a zázemím. Pracují zde čtyři zaměstnanci, kteří připravují rozmanité obědy pro cca 250 strávníků.Od září 2011 proběhla změna v obsazení kuchyně a začalo se i zdravěji vařit. Zpočátku některým dětem nechutnalo. Hlavním důvodem proč dětem zpočátku nechutnalo, byl přechod z polotovarů, smažených jídel a jídel ochucených glutamátem. Teď vaříme zdravě: používáme kvalitní olej z toho víceméně olivový, polévky vaříme z masa a zeleniny-poctivý vývar, nesmažíme, ale pečeme a vaříme v páře, na dochucení jídel a polévek používáme pouze ingredience, které neobsahují glutaman sodný, maso objednáváme pouze čerstvé a nejvyšší jakosti, např: mleté si sami nameleme atd. Na zapití oběda používáme čaje ovocné nebo tmavý cejlonský, ovocné koncentráty bez um. sladidel a barviv, děti mají ještě na výběr čistou vodu s čerstvým citrónem.

Vedoucí ŠJ :  Eliška Siró                                              

KONTAKT

Školní jídelna telefon: 323 640 564

E-mail: kuchynstrancice@seznam.cz              

Informace pro rodiče:

Odhlášky obědů je též možno provádět  emailem na adrese: kuchynstrancice@seznam.cz, do 7.00 hod odhlašovaného dne.

 

Kategorie dětí:

7-10let á 27,- Kč, záloha 594,-/měsíc

 11-14let á 30,-Kč záloha 660,-/měsíc

 15 let a více á 32,-Kč záloha 704,-/měsíc


ŠJ má placení obědů bankovním převodem. Vašemu dítěti byl přidělen  symbol …………… Uvádějte ho při každé platbě obědů, bez jeho uvedení není možné platbu identifikovat!!! Způsob platby strávného:

  •   zálohově trvalým příkazem
  •   převodem dané částky na účet

Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem, předejdete tomu, že obědy zapomenete zaplatit včas. Obědy plaťte na bankovní účet č. 428101339/0800 nejpozději do 25-tého dne předcházejícího měsíce, aby platba byla připsána nejpozději do 30. dne v měsíci. Obědy budou považovány za zaplacené, až dnem připsání na účet ŠJ. Dokud neobdržíte Vaší platbu, Vaše dítě nebude mít nárok na oběd. Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci, případně přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Prosím rodiče,aby platili přesně částky určené pro tento školní rok a včas podle vyhlášky pro školní kuchyň!!!

Happy_snackd

 

JÍDELNÍČEK
Jídelníčky najdete na stránkáchwww.strava.cz 


Ovoce,zelenina,moučníky nebo mléčné dezerty v týdnu dle finančního limitu.Změna jídelního lístku vyhrazena!

 

 

JÍDELNÍČEK
Jídelníčky najdete na stránkáchwww.strava.cz


Ovoce,zelenina,moučníky nebo mléčné dezerty v týdnu dle finančního limitu.Změna jídelního lístku vyhrazena!

 


PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY
Adresa školy:
Základní škola Strančice,
okres Praha východ
Revoluční 170 251 63
Strančice IČO:   709 41 718
Tel :                        323 640 564
Vedoucí ŠJ :       Eliška Siró

1/ Výdejní doba obědů:  rodiče pro děti první den nemoci 11.00 – 11.30 žáci a zaměstnanci školy  11.30 – 13.30  

2/ Způsob platby stravného : zálohově trvalým příkazem převodem dané částky na účet Obědy plaťte na bankovní účet č.428101339/0800 nejpozději do 25 tého dne předcházejícího měsíce.Obědy budou považovány za zaplacené až dnem připsání na účet ŠJ!! Vyúčtování přeplatků za daný školní rok bude provedeno v měsíci červenci,případné přeplatky budou vráceny na Váš účet.    

3/ Výše stravného:dle vyhlášky 107/2005Sb./.Pokud žák ve školním roce v době od 1.září do 31.července dosáhne počátečního věku jednotlivých věkových skupin stanovených v příloze 2 vyhlášky/Částka za oběd se tedy odvíjí od data narození v daném školním roce.

strávníci 7 – 10 let  27,-Kč/oběd
strávníci 11 – 14 let  30,-Kč/oběd
strávníci 15 a více let  32,-Kč/oběd
zaměstnanci školy   32,-Kč/oběd

 

4/ Stravovací čip, musí žák nosit na výdej obědů-pokud zapomene bude mu vydána náhradní stravenka

5/ Odhlášky obědů : Telefonicky na čísle 323640564/tel.schránka/ Emailem na adrese  kuchynstrancice@seznam.cz , nebo www.strava.cz  – do 7.00 hod odhlašovaného dne  Nestihnete-li si oběd odhlásit včas ,můžete si jej vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.00-11.30hod Odběr oběda do nádob pro nemocného žáka je možný  pouze první den nemoci!

6/ Povinnost strávníků : Strávníci odebírají obědy na tácy připravené na jídelně,nápoje jsou uložené ve vířiči.Na přídavky není automatický nárok a o jejich vydávání rozhoduje vedoucí kuchařka,po konzumaci oběda se použité nádobí odkládá do okénka u myčky-místo k tomu určené. -strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny -strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

7/ Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č.48/1993Sb,ve znění pozdějších hygienických předpisů.

8/Rodiče mají možnost podávat připomínky ke stravování telefonicky nebo elektronickou poštou na email kuchyně.

Vedoucí školní jídelny: Eliška Siró

Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Schejbalová