ŠKOLNÍ DRUŽINA

AKTUÁLNĚ!

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Od 14. 6. 2018 bude probíhat zápis do školní družiny.

Přihlášky budou ke stažení na webu. Žákům 1. a 2. tříd budou přihlášky předány ve škole.

Je nutné řádně vyplněnou přihlášku odevzdat vychovatelce do 22.6.2018!

přihláška do šd 2018-19 (002)

___________________________________________________________

Email : belohradska@skolastrancice.cz 

Vedoucí vychovatelka : Lenka Bělohradská, tel.731411549

Vychovatelka : Jana Kistulinczová

Vychovatelka : Andrea Bohoňková

Vychovatelka: Veronika Stejskalová Dis.

Vychovatelka školního klubu : Mgr. Alena Postupová, tel.733199571


Kapacita školní družiny je 116 žáků.

Kapacita školního klubu je 30 žáků.

Směrnice k příjimání do ŠD

Provoz školní družiny 

PO  6.45-7.45   11.30 -17.00 hod

ÚT 6.45-7.45   11.30 -17.00 hod

ST  6.45-7.45   11.30 -17.00 hod

ČT 6.45-7.45   11.30 -17.00 hod

PÁ 6.45-7.45   11.30 -17.00 hod

 

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve školní družině není možné vyzvednout

žáky  od 13.30 hodin do 15.00 hodin!!

Provoz školního klubu

Pondělí – pátek 12. 35 – 14.00 hod.

Školní klub je zdarma

Do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci čekající na kroužky a žáci dojíždějící

________________________________________________________________________________

Úplata za ŠD činní: 200 Kč/měsíc

Platba se hradí:

ve dvou splátkách:

  • září 1000 Kč (1.pololetí), 
  • únor 1000 Kč (2.pololetí)

nebo za celý školní rok do konce září 2000 Kč jednou platbou

Nebude-li poplatek do konce daného měsíce  uhrazen, bude dítě ze ŠD vyloučeno. Poplatek se vrací pouze v tom případě, kdy žák souvisle, a to z vážných důvodů, nenavštěvuje ŠD po dobu delší než 28 kalendářních dnů.

Platba za ŠD je prováděna převodem na č.ú.428101339/0800. 

Každému žáku byl přidělen variabilní symbol,  který je nutné uvádět při platbě.

________________________________________________________________________________

Řád ŠD

Řád Školního klubu

Po projednání se zřizovatelem  se činnost školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2017/180 přerušuje (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).

Pro rodiče ke stažení : 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žáci budou uvolňováni ze ŠD mimo stanovený čas na přihlášce pouze po vyplnění písemné žádosti, která je zde ke stažení.

Nelze uvolňovat na základě telefonické žádosti ani mailu!

 

ŠD má čtyři oddělení:

1. ODDĚLENÍ – Lenka Bělohradská

žáci 1.A, 4.A

2.ODDĚLENÍ – Jana Kistulinczová

žáci 2.A, 4.A

3.ODDĚLENÍ -Andrea Bohoňková

žáci 2.B, 4B

4. ODDĚLENÍ – Veronika Stejskalová

žáci 3. A,B, 4A

V 15: hod se 2. oddělení spojuje s odd. č.4

V 15:45 hod. se jednotlivá oddělení družiny, spojují do herny 1. oddělení.

Pokud se během dne nedozvoníte na vaše oddělení – zvoňte na oddělení č.1