Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace. Komu jsou testy určeny? Žákům 9. tříd ZŠ. Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např. – ještě nerozhodnutým -studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia.   […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, naše škola podporuje nadané děti, proto spolupracujeme s Mensou ČR. Rádi bychom vyzvali žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a […]

Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na úvodní třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 21. září v kmenových třídách školy. 1. stupeň od 16 hod. • Volby do školské rady • Činnost Klubu rodičů a výběr příspěvku ve výši 300 Kč • Program Pro první třídu – po třídní schůzce (předběžně 16.45 – 17 hod.) následuje […]

Kategorie: Nezařazené

Volby do školské rady  K 6. září 2017 se svou kandidaturou souhlasili tito zákonní zástupci: Paní Ing. Iva Šlemendová dcera v 1. A Pan Mgr. Martin Mašín dcera v 7. A Paní MUDr. Monika Horáková synové ve 4. A a v 7. A   Volby proběhnou ve čtvrtek 21. 9.2017 v rámci třídních schůzek.

Kategorie: Nezařazené

Naše škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Chce vytvářet bezpečné prostředí. Má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Školní program prevence školního šikanování, Školní preventivní strategii, pořádá řadu akcí specifické i nespecifické primární prevence, které k vytváření bezpečného prostředí […]

Kategorie: Nezařazené

Informace k zájmovým kroužků na škole a v tělocvičně školy aktualizovány v záložce Zájmové kroužky 2017/18 Zájmové kroužky 2017/18

Kategorie: Nezařazené

Volby do školské rady Základní školy Strančice, okres Praha– východ Vážení rodiče, v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) končí funkční období volených členů do školské rady školy. V této souvislosti vyhlašuji volby pro zákonné zástupce žáků  a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady […]

Kategorie: Nezařazené

V letošním školním roce začneme malou změnou. Jelikož je žáků čím dál více a prostor před vstupem do budovy je kapacitně nedostačující, bohužel se nevejdeme a není slyšet, tak jsme se rozhodli pro malou změnu. Školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8,00 hodin. Budova školy bude otevřena od 7.45 hod. První den […]

Kategorie: Nezařazené

Erasmus+ je programem Evropské unie, díky kterému mohou učitelé vycestovat do zahraniční na jazykové či metodické kurzy. Proto i naše škola podala v loňském roce projekt „On one way“ pod číslem 2016-1-CZ01-KA101-023374. Cílem vedení školy bylo  zvýšení úrovně výuky anglického jazyka  na naší škole. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému […]

Kategorie: Nezařazené

„Kdo není na Facebooku, jako by nebyl.“ To, že používání sociálních sítí nám přináší řadu pozitiv, dokazuje oblíbenost komunikace prostřednictvím sociálních sítí mezi mladými lidmi a využívání dalších aplikací. O historii, přínosech, ale i o negativních jevech se žáci dozvěděli na besedě, která byla realizována projektem E- bezpečí . Téma besedy žáky zaujalo, líbila se […]

Kategorie: Nezařazené

  sloní foto ze ZOO Liberec   Náš poslední krásný a slunečný den, kdy jsme vyráběli, hledali poklad a nakonec jsme si zatančili na diskotéce. Každý si poveze domů hezký dárek díky štědrosti rodičů. Zítra nás čeká ZOO Liberec a pak už HURÁ DOMŮ!! Pa doma Spálený Team  (děti byly namazány)         […]