Důležité termíny ve školním roce 2017/2018

Plánované termíny porad a třídních schůzek

1. pedagogická rada 31. 8. 2017 – 11,00 hodin Organizace školy, hlavní úkoly a plán 2017/2018
Informativní třídní schůzky

a volby do školské rady

 

 

21. 9. 2017 Informativní třídní schůzky, organizace školy, školní řád, akce třídy, spolupráce s rodiči
Ředitelské volno 26. února 2018

30. dubna 2018

7. května 2018

 

Pedagogická rada  1. čtvrtletí

23. 11. 2017 Hodnocení chování a prospěchu
 

Třídní schůzky

Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 1. pololetí

 

25. 1. 2018 Hodnocení a klasifikace za 1. pololetí
Pedagogická rada 3. čtvrtletí 19. 4. 2018 Hodnocení chování a prospěchu, třídní schůzky

 

Třídní schůzky

 

Informace o chování a prospěchu
Pedagogická rada 2. pololetí

 

21. 6. 2018 Závěrečná klasifikace, hodnocení školy

 

Důležité termíny akcí

Den otevřených dveří

 

  28. 3. 2018
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 Děti narozené

1. 9. 2011 – 31. 8. 2012

 úterý 24. 4. 2018
Vánoční Jarmark   2. 12. 2017
Sběr papíru   16. 10. – 18. 10. 2017
  16. 4. – 18. 4. 2018