Zaměstnanci školy

Organizace školy a její personální zajištění:
Ve školním roce 2017/2018 bude vyučováno v 13 třídách:

            Vedení školy

adresa

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Schejbalová schejbalova@skolastrancice.cz
Zástupkyně ředitelky Ing. Ivana Fiedlerová fiedlerova@skolastrancice.cz
Třídní učitelé/učitelé bez třídnictví
Mgr. Jana Široká 1. A siroka@skolastrancice.cz
Mgr. Mgr. Dana Hrbková 2. A hrbkova@skolastrancice.cz
Mgr. Veronika Brožková 2. B brozkova@skolastrancice.cz
Mgr. Alena Postupová 3. A postupova@skolastrancice.cz
Yvonna Staňová 3. B stanova@skolastrancice.cz
Bedřiška Hemelíková 4. A hemelikova@skolastrancice.cz
Mgr. Jitka Etheridge 4. B etheridge@skolastrancice.cz
Mgr. Helena Dušková 5. A duskova@skolastrancice.cz
Mgr. Hana Kletečková 6. A kleteckova@skolastrancice.cz
Mgr. Dana Sauerová 6. B sauerova@skolastrancice.cz
Mgr. Klára Bláhová 7. A blahova@skolastrancice.cz
RNDr. Ivana Řehková 8. A rehkova@skolastrancice.cz
Mgr. Markéta Hanzalová 9. A hanzalova@skolastrancice.cz
Mgr. Lenka Kulhavá kulhava@skolastrancice.cz
Mgr. Věra Kamenická kamenicka@skolastrancice.cz
Mgr. Michael Kučaba kucaba@skolastrancice.cz
Mgr. Veronika Fořtová fortova@skolastrancice.cz
Mgr. Lucie Skrčená skrcena@skolastrancice.cz
Mgr. Jana Honsová Speciální pedagog
Simona Spáčilová Asistentka pedagoga spacilova@skolastrancice.cz
Barbora Zachatová Asistentka pedagoga zachatova@skolastrancice.cz
PhDr. Iveta Míková Školní psycholog
Vychovatelky školní družiny
Lenka Bělohradská Vedoucí vychovatelka ŠD belohradska@skolastrancice.cz
Jana Kistulinczová Vychovatelka ŠD kistulinczova@skolastrancice.cz
Veronika Stejskalová, Dis Vychovatelka ŠD stejskalova@skolastrancice.cz
Andrea Bohoňková Vychovatelka ŠD bohonkova@skolastrancice.cz
Hospodářská a administrativní pracovnice
Alena Javůrková javurkova@skolastrancice.cz
Školní jídelna
Eliška Siró Vedoucí školní jídelny siro@skolastrancice.cz
Zuzana Nedbalová Kuchařka
Marie Honcová Kuchařka
Marie Bystroňová Kuchařka
Školník
Jiří Strnad strnad@skolastrancice.cz
Úklidoví pracovníci
Šárka Bohuslavová
Monika Eliášová
Jaroslav Kdýr

sborovna I. stupeň                               736 645 651

sborovna II. stupně                             734 445 651